Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla gmin dla których organizatorem publicznego transportu zbiorowego jest Gmina Bielawa

http://zkm.um.bielawa.pl/uploadedFiles/plan_zrownowazonego_rozwoju_publicznego_transportu_zbiorowego.pdf