baner 1
baner 2
baner 4
baner 3

Licencje wydane przed dniem 1 stycznia 2020 r. podlegają dostosowaniu

2022-10-25 07:43:42

Referat Komunikacji Miejskiej Urzędu Miejskiego w Bielawie informuje, że na podstawie ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw, licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką wydane przed dniem 1 stycznia 2020 r. zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane, nie dłużej jednak niż 3 lata od dnia wejścia w życie cytowanej ustawy,
tj. do 31 grudnia 2022 r. Licencje wydane przed dniem 1 stycznia 2020 r. podlegają dostosowaniu do wymagań określonych w zmienionej ustawie o transporcie drogowym oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów, na wniosek przedsiębiorcy złożony przed dniem 31 grudnia 2022 r. Po tym terminie licencje tracą ważność.

Wniosek o zmianę, dostosowanie licencji znajduje się: https://bielawa.finn.pl/bipkod/18784737

Opłata za zmianę, dostosowanie licencji pobierana jest w wysokości określonej w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 1 z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych.

 

Urząd Miejski w Bielawie czynny jest w godzinach:

poniedziałki, środy, czwartki od 7.30 do 15.30

wtorki od 7.30 do 16.00

piątki od 7.30 do -15.00.